ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ (ΣΤΙΧΟΙ ΠΙΚΡΟΙ)

Το τύπωμα των «ανθρώπινων» τελείωσε τον Απρίλιο του χίλια εννιακόσια πενήντα εννέα στα τυπογραφεία των εκδόσεων «Πορφύρα» για λογαριασμό του συγγραφέα. Το ξώφυλλο και τα σχέδια είναι του ζωγράφου Βασίλη Σ. Ζενετζή.

 

Ποιος γρικάει, ανθρώπινη μάζα,
τη βραχνή σου εναγώνια κραυγή;
Τη φριχτή σου ποιος βλέπει πληγή
που σαπαίνει, ανοιχτή δίχως γάζα;

 

μικρή ιστορία

επαρχία

το μαργαριτάρι (μονόλογος)

κωμωδία

απλό

οι νιάμ νιάμ

το τραγούδι της οργής

ο ήλιος οι αστοί και τα γεγονότα

του τρελού ο λόγος